Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Επηρεάζεται η ονομαστική απόσταση ανίχνευσης των φωτοκυττάρων με την χρήση αυτοκόλλητων ανακλαστικών ταινιών;

Ναι επηρεάζεται και συγκεκριμένα μειώνεται κατά 25%.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;