Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ επαγωγικών ανιχνευτών χωνευτής τοποθέτησης και επαγωγικών ελευθερης στήριξης ;

Οι επαγωγικοί ανιχνευτές χωνευτής τοποθέτησης (flush mountable) δεν δέχονται πλευρικά επιδράσεις αλλά έχουν μειωμένη ικανότητα απόστασης ανίχνευσης, ενώ οι επαγωγικοί ανιχνευτές ελεύθερης τοποθέτησης (non flush mountable) έχουν ικανότητα απόστασης ανίχνευσης μεγαλύτερη από τους τύπους χωνευτής στήριξης αλλά απαιτείται ελεύθερος χώρος γύρω από το αισθητήριο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις από μεταλλικά αντικείμενα στον περιβάλλοντα χώρο..
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;