Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες φωτοκυττάρων της σειράς Osisense XU;

Τα φωτοκύτταρα διακρίνονται με βάση τρία κύρια είδη που είναι: σύστημα φράγματος (πομπού-δέκτη), σύστημα ανάκλασης και σύστημα προσέγγισης (ανάκλαση στο αντικείμενο).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;