Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιο το πλεονέκτημα της οπτικής ίνας υάλου και ποιο της πλαστικής ίνας;

Το βασικό πλεονέκτημα της οπτικής ίνας υάλου είναι η καταλληλότητα της για ακραίες θερμοκρασίες ενώ της πλαστικής ίνας είναι ότι μπορούν να κοπούν στον επιθυμητό μέγεθος.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;