Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πόσο μειώνει την απόσταση ανίχνευσης του κυλινδρικού Φ18 φωτοκυττάρου προσέγγισης η τοποθέτηση καθρέπτη 90 μοιρών για αλλαγή κατεύθυνσης της δέσμης (τύπος XUBZ01);

Η χρήση αυτού του εξαρτήματος γενικά στα φωτοκύτταρα μειώνει τη χρήσιμη απόσταση ανίχνευσης στη μισή.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;