{}

Οι μάρκες μας

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

OsiSense XU | Ποιά η διαφορά μεταξύ των λειτουργιών ανάκλασης και πολωμένης ανάκλασης των φωτοκυττάρων;

Και οι δύο λειτουργίες βασίζονται στη διακοπή της δέσμης εκπέμπει το φωτοκύτταρο και επιστρέφει ο ανακλαστήρας. Ένα αντικείμενο που διέρχεται από τη δέσμη αποκλείει την αντανάκλαση και ενεργοποιεί το σήμα ανίχνευσης.

Τα φωτοκύτταρα απλής ανάκλασης μπορεί να μην είναι κατάλληλα για την ανίχνευση ανακλαστικών αντικειμένων καθώς μπορεί να επιστρέψουν στο φωτοκύτταρο την ακίνα που εκπέμπει, με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιηθεί το σήμα ανίχνευσης. Για μέγιστη αποτελεσματικότητα, οι στόχοι πρέπει να είναι αδιαφανείς ή σχεδόν αδιαφανείς και δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανακλαστικοί. Ωστόσο, το πλεονέκτημα των εν λόγω φωτοκυττάρων είναι η αυξημένη απόσταση ανίχνευσης.

Τα φωτοκύτταρα πολωμένης ανάκλασης επιτρέπουν την ανίχνευση αντικειμένων με έντονη ανακλαστικότητα. Η αρχή λειτουργίας τους στηρίζεται στο ότι ο πομπός φιλτράρει την δέσμη που εκπέμπει με τέτοιο τρόπο ώστε μόνο οι ακτίνες σε κάθετο επίπεδο να μπορούν να περάσουν. Τα τρίεδρα του ανακλαστήρα ξεπολώνουν το φως έτσι ώστε η δέσμη που γυρίζει πίσω στον δέκτη του φωτοκυττάρου να είναι σε οριζόντιο επίπεδο. Ο δέκτης είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να λαμβάνει μόνο αυτές τις ακτίνες (δηλαδή σε οριζόντιο επίπεδο) Επομένως όταν ένα ανακλαστικό αντικείμενο παρεμβάλεται μεταξύ φωτοκυττάρου και ανακλαστήρα και στέλνει πίσω την δέσμη στο επίπεδο που την λαμβάνει, δηλαδή στο κάθετο, αυτή φράζεται από το φίλτρο του δέκτη αφού μόνο οι ακτίνες των οριζόντιων επιπέδων αφήνονται να περάσουν.

Schneider Electric Greece

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα