Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πως μπορούμε να ελέγχουμε την διέλευση αντικειμένου σε άνοιγμα ορθογώνιου σχήματος;

Η λύση δίνεται με τοποθέτηση φωτοκυττάρων πομπού - δέκτη το ένα δίπλα στο άλλο σε αποστάσεις ανάλογα με το μέγεθος του αντικειμένου που μπορεί να διέρχεται μέσα από το άνοιγμα. Η προφύλαξη που πρέπει να ληφθεί προκειμένου να μην λαμβάνεται η δέσμη από τον διπλανό δέκτη είναι να τοποθετούνται οι πομποί εναλλαξ με τους δέκτες ο ένας δίπλα στον άλλο.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;