Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Σε ποιές εφαρμογές ενδείκνυται η εφαρμογή φωτοκυττάρου οπτικής ίνας Osiris;

Τα φωτοκύτταρα οπτικών ινών ανταποκρίνονται άψογα σε εφαρμογές όπου είτε ο χώρος στον οποίο απαιτείται να ανιχνεύσουμε ένα υλικό είναι πολύ μικρός και καθιστά αδύνατη την προσαρμογή ενός φωτοκυττάρου ακόμα και τύπου μινιατούρας είτε όταν ο στόχος ο οποίος θέλουμε να ανιχνεύσουμε είναι πολύ μικρός . Τα φωτοκύτταρα οπτικών ινών διατίθενται σε 2 τύπους είτε φράγματος είτε προσέγγισης.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;