Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο θερμομαγνητικός διακόπτης τύπου GV2 για προστασία μονοφασικού κινητήρα;

Η επιλογή του GV2 για προστασία μονοφασικού κινητήρα γίνεται σύμφωνα με το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα και απαιτείται η σύνδεση των δύο ακροδεκτών του διακόπτη σε σειρά.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;