Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορεί ο θερμομαγνητικός διακόπτης τύπου GV2 να χρησιμοποιηθεί σε DC ερφαρμογές;

Ο τύπος GV2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορτία DC με μέγιστη τάση λειτουργίας 440VDC. Υπάρχουν περιορισμοί στα ονομαστικά ρεύματα των GV2 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με την κατηγορία χρήσης (DC1,DC2 ή DC5) και την ονομαστική τάση λειτουργίας. Επίσης, για να αποφευχθεί το άνοιγμα του διακόπτη λόγω απώλειας φάσης, η σύνδεση πρέπει να γίνει ως εξής: η πρώτη γραμμή στην είσοδο L1, γέφυρα της εξόδου Τ1 με την είσοδο L2, η έξοδος Τ2 στο φορτίο, η δεύτερη γραμμή τροφοδοσίας στην είσοδο L3 και η έξοδος Τ3 στο φορτίο.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;