Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα θερμικά της σειρας Tesys ,LRD , για να προστατέψουν dc κινητήρες;

Ναι μπορούν αρκεί να επιλεγούν με βάση το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα και κατά την καλωδίωση να περάσει το '+' της τροφοδοσίας σε σειρά από τους δύο πόλους τους θερμικού.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;