Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Οι θερμομαγνητικοί διακόπτες τύπου GV2ME προστατεύουν και από απώλεια φάσης?

Ναι, οι διακόπτες GV2ME έχουν ευαισθησία στην απώλεια φάσης.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;