Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μαγνητικών διακοπτών τύπου GV2L- και τύπου GV2LE-;

Οι μαγνητικοί διακόπτες τύπου GV2LΕ έχουν χειριστήριο πλήκτρου ενώ οι διακόπτες τύπου GV2L έχουν περιστροφικό χειριστήριο και αυξημένη ισχύ βραχυκυκλώματος (ικανότητα διακοπής) σε σχέση με τα GV2LE.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;