Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια είναι τα όρια ανοχής τάσης τροφοδότησης των ΑC πηνίων των ρελέ TeSys LC1D09…LC1D38;

Τα όρια τάσης λειτουργίας στα 50ΗΖ είναι 0,8…1,1Un , όπου Un είναι η ονομαστική τάση των πηνίων, ενω στα 60ΗΖ η ανοχή είναι 0,85…1,1Un.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;