Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιός είναι ο βαθμός προστασίας των Περιστροφικών Διακοπτών φορτίου Vario σε κουτί από 25 ως 175Α;

Ο βαθμός προστασίας των vario είναι ΙΡ65 δηλαδή διαθέτει απόλυτη προστασία έναντι σκόνης και προστασία έναντι εκτοξευόμενου νερού
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;