Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο κωδικός του χρονικού εργασίας που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές Υ - Δ

Το πνευματικό χρονικό εργασίας LAD-S2 χρησιμοποιείται σε εφαρμογές Υ-Δ λόγω του χρόνου μεταγωγής των 40ms +/- 15 μεταξύ της στιγμής που ανοίγει η NC επαφή του και κλείνει η ΝΟ και τοποθετείται μετωπικά πάνω στο ρελέ γραμμής (η δικτύου)
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;