Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πως γίνεται η επιλογή των ρελέ για έλεγχο αντιστάσεων θέρμανσης;

Γενικά στα κυκλώματα αντιστάσεων θέρμανσης εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και στα κυκλώματα κινητήρων εκτός από το γεγονός οτι τα κυκλώματα θέρμανσης κανονικά δεν υπόκεινται σε ρεύματα υπερφόρτισης και επομένως απαραίτητη είναι η προστασία μόνο από βραχυκύκλωμα. Η εταιρία μας διαθέτει πίνακες για την επιλογή ρελέ σε θερμοκρασία 55 βαθμών C για ισχύ στην ονομαστική τάση και διασφαλίζοντας τον έλεγχο σε περίπτωση παρατεταμένων υπερφορτίσεων μέχρι 1.05 Ue. O πίνακας διακρίνει τρεις περιπτώσεις διάταξης των αντιστάσεων α)έλεγχος με 2 πόλους ,β) έλεγχος με 4 πόλους και γ) τριφασικός έλεγχος.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;