Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πώς λειτουργεί η επαφή σφάλματος του θερμομαγητικού διακόπτη GV2;

Η επαφή σφάλματος του GV συνδυάζεται πάντα με μια απλή βοηθητική επαφή στο ίδιο μπλοκ,π.χ ο τύπος GVAD1001 περιλαμβάνει μια επαφή σφάλματος Ν/Ο και μια στιγμιαία επαφή Ν/C. Κατά την όπλιση του διακόπτη η πρώτη επαφή δεν θ' αλλάξει κατάσταση ενώ η δεύτερη (ένδειξη θέσης) θα ανοίξει ακολουθώντας τον διακόπτη σε κάθε αλλαγή κατάστασης είτε από ηλεκτρικό σφάλμα είτε από χειρισμό. Η επαφή σφάλματος θα αλλάξει κατάσταση (θα κλείσει) μόνο αν ο διακόπτης "πέσει" λόγω θερμικού ή μαγνητικού σφάλματος (υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα).
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;