Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πως λειτουργεί το μπλοκ συγκράτησης LA6DK10;

Προσαρμόζεται μετωπικά στο ρελε και συγκρατεί οπλισμένες τις επαφές του ρελέ όταν διακόπτεται η τροφοδοσία του πηνίου του. Η επαναφορά των επαφών γίνεται όταν τροφοδοτήσουμε με τάση αυτό το μπλοκ
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;