Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Στην περίπτωση εκκίνησης κινητήρα με διάταξη αστέρα τριγώνου πόσο είναι το ρεύμα εκκίνησης;

Στην εκκίνηση αστέρα - τριγώνου το ρεύμα εκκίνησης είναι από 1.8 έως 2.6 φορές το ονομαστικό ρεύμα.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;