Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Υπάρχει ρελέ ισχύος με 8 κύριους πόλους (4 ΝΟ & 4 NC)

Οχι δεν υπάρχει. Η εταιρία μας προσφέρει σαν τυποποιημένο υλικό τετραπολικά ρελέ ισχύος με 4 κύριους πόλους ΝΟ ή 2 ΝΟ & 2 NC
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;