Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Yπάρχει στον ομαλό εκκινητή τύπου ATS01N2 επαφή για σηματοδότηση του τέλους της φάσης εκκίνησης για σύνδεση ρελέ by-pass;

Στους εκκινητές τύπου ATS01N2 υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής μιας βοηθητικής επαφής τύπου LAD8N.. που δίνει σήμα όταν ο κινητήρας λειτουργεί στις ονομαστικές του στροφές, όταν δηλαδή έχει τελειώσει η διαδικασία της εκκίνησης.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;