Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Είναι απαραίτητη η χρήση ρελέ ισχύος πριν από τον ομαλό εκκινητή;

Δεν είναι αναγκαίο, αν η γαλβανική απομόνωση παρέχεται από τον ασφαλειοαποζεύκτη ή τον αυτόματο μαγνητικό διακόπτη του οποίου η χρήση επιβάλλεται πριν απ'τον ομαλό εκκινητή.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;