Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το By-Pass ρελέ μετά το πέρας της διαδικασίας εκκίνησης του Ομαλού Εκκινητή ATS48

Ο εκκινητής μετά το πέρας της εκκίνησης μπορεί να συνδεθεί με by-pass ρελέ και έτσι καταφέρνουμε μείωση της θερμότητας που παράγεται στον εκκινητή.Το by-pass ρελέ ελέγχεται από τον εκκινητή και όλες οι μετρήσεις ρεύματος και οι προστατευτικές διατάξεις παραμένουν ενεργές όταν ο ομαλός εκκινητής"παρακαμφεί" μέσω το by-pass ρελέ.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;