Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Εκτός από την θερμική τι άλλου είδους προστασίες παρέχει ο Ομαλός Εκκινητής της σειράς ATS48;

Επίσης παρέχει προστασία απώλειας φάσης όπου καταδεικνύεται με την ένδειξη ενός LED.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;