Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Η επαφή R2 που βρίσκεται στον ομαλό εκκινητή Altistart 48 και ελέγχει το ρελέ bypass κλείνει στιγμιαία ή παραμένει ενεργοποιημένη και μετά το πέρας της διαδικασίας εκκίνησης;

Η επαφή R2 του Altistart 48 κλείνει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης και ο κινητήρας πάρει τις ονομαστικές του στροφές. Μετα απ'αυτό παραμένει ενεργοποιημένη για όσο διάστημα "τρέχει" ο κινητήρας έως ότου δοθεί η εντολή stop στο ATS 48 οπότε η επαφή R2 ανοίγει.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;