Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορεί ο ομαλός εκκινητής τύπου ATS01 να ελεγξει κινητήρα που η ισχύς του είναι πολυ μικρότερη από την ονομαστική ισχύ του ομαλού εκκινητή;

Ναι, αλλά υπάρχει ένας περιορισμός.Λόγω του οτι υπάρχει ρεύμα διαρροής στα θυρίστορ, δεν συνίσταται ο κινητήρας να έχει ρεύμα μικρότερα από το 10% του ονομαστικού ρεύματος του ATS01. Π.χ για ένα ATS01 με ονομαστική ισχύ 11KW ο μικρότερος κινητήρας είναι 1,1 KW.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;