Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ομαλοί εκκινητές ATS48 για να εκκινήσουν σύγχρονους κινητήρες;

Oχι δεν μπορούν , οι ομαλοί εκκινητές ATS48 είναι σχεδιασμένοι για να εκκινούν τριφασικούς ασύγχρονους κινητήρες.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;