Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια είναι περιοχή ρύθμισης της αρχικής ροπής εκκίνησης στους ομαλούς εκκινητές ATS01 στην οποία έχουμε πρόσβαση με το δεύτερο ποτενσιόμετρο;

Σε όλους τους τύπους ATS01 η αρχική ροπή ρυθμίζεται από 0.3 έως 0.8 της ροπής εκκίνησης του κινητήρα.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;