Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Πόσες εκκινήσεις/ώρα μπορούν να γίνουν στον κινητήρα με τη χρήση ομαλού εκκινητή τύπου Altistart 48;

Για ομαλό εκκινητή που εχεί επιλεγεί στην ονομαστική ισχύ του κινητήρα η μέγιστη δυνατότητα είναι συνολική διάρκεια εκκινήσεων και σταματημάτων 230s/h με την προυπόθεση οτι το ρεύμα εκκίνησης είναι έως 3 φορές το ονομαστικό ρεύμα.Για παράδειγμα μέσα σε 1 ώρα το Altistart 48 μπορεί να κάνει 38 εκκινήσεις των 6 sec ή 10 εκκινήσεις των 23 sec.Οποιαδήποτε απαίτηση πάνω από αυτά τα όρια μπορεί να ικανοποιηθεί με επιλογή ομαλού εκκινητή με μεγαλύτερη ονομαστική ισχύ, που καθορίζεται από τα δεδομένα της συγκεκριμένης εφαρμογής.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;