{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Πόσες ομαλές εκκινήσεις υποστηρίζει ένας ομαλός εκκινητής Altistart 01 (ATS01) μέσα σε 1 ώρα;

ATS01N1...FTATS01N206…222ATS01N232
Χρόνος εκκίνησης (s)1515101510
Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων10020100201050105

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altistart 01
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altistart 01