Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποσες ομαλές εκκινήσεις και σταματήματα μπορώ να κάνω με ένα ομαλό εκκινητή ATS01 μέσα σε 1 ώρα;

Στους ομαλούς εκκινητές ATS01 υπάρχει ο περιορισμός ενός μέγιστου χρόνου 360sec ανα ώρα κατα τον οποίο μπορεί ο ομαλός εκκινητής να βρίσκεται σε κατάσταση ομαλής εκκίνησης και σταματήματος. Επομένως γνωρίζοντας τον χρόνο εκκίνησης Τεκ και τον χρόνο σταματήματος Τστ της εφαρμογής μπορούμε με βάση τον τύπο Νεκ+Νστ= 360/Τεκ+Τστ να βρούμε τον ακριβή μέγιστο αριθμό εκκινήσεων και σταματημάτων ανα ώρα
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;