Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Σε τι κατάσταση δείχνει το σχέδιο του εγχειριδίου τις επαφές εξόδου (σφάλματος) του ομαλού εκκινητή (Altistart);

Η κατάσταση των ρελέ στο σχέδιο είναι χωρίς τάση στο κύκλωμα. Μετά την τροφοδότηση, τα ρελέ ενεργοποιούνται οπότε η κατάστασή τους αλλάζει. Ετσι όταν συμβεί σφάλμα, οι επαφές επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση δηλ. στην ίδια κατάσταση με αυτή που φαίνεται στο σχέδιο.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;