Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Τι μέσα προστασίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τον ομαλό εκκινητή κινητήρα Altistart 48;

Δεδομένου ότι το Altistart 48 παρέχει θερμική προστασία στον κινητήρα, η μόνη απαίτηση που υπάρχει είναι η προστασία στο βραχυκύκλωμα.Γι αυτό πριν από το Altistart εγκαθιστούμε έναν ασφαλειοαποζεύκτη ή αυτόματο μαγνητικό διακόπτη.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;