Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Τι προσφέρει η προσθήκη επαγωγών γραμμής (chokes) στην είσοδο των ρυθμιστών στροφών;

Οι επαγωγές (line chokes) μειώνουν την αρμονική παραμόρφωση του ρεύματος που παράγει ο ρυθμιστής στροφών. Ιδιαίτερα η χρήση τους συνίσταται στην περίπτωση που υπάρχουν διαταραχές ή υπερτάσεις στο δίκτυο και όταν έχουμε εγκατεστημένους πολλούς ρυθμιστές στροφών στην ίδια γραμμή (μείωση του ρεύματος γραμμής).Γενικά τα choke προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ρεύματος στον κινητήρα και αποφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;