Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Tι περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα αυτόματης μεταγωγής με δύο διακόπτες 250Α 4Ρ;

Ενα πλήρες σύστημα αυτόματης μεταγωγής διακοπτών Compact NS αποτελείται από τα εξής: α) τον διακόπτη της κανονικής πηγής (ΔΕΗ) 250Α,4Ρ τύπου ΝSX250 4P εξοπλισμένο με μοτέρ τηλεχειρισμού, βοηθ. επαφή 1OF και βοηθ. επαφή σφάλματος SD, β) τον διακόπτη της πηγής αντικατάστασης (Η/Ζ) τύπου ΝS250 4P εξοπλισμένο με μοτέρ τηλ/μού, βοηθ. επαφή 1OF και βοηθ. επαφή σφάλματος, γ) την πλάτη με μηχανική μανδάλωση κωδικός :29349, δ) την ηλεκτρική μανδάλωση (μονάδα IVE) κωδικός:29352 και ε) την μονάδα αυτοματισμού ACP+UA 380V κωδικός 29473.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;