Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιός είναι ο αντίστιχος κωδικός του παλαιού επιλογικού διακόπτη με κωδικό XBCD29104C12;

Ο αντίστοιχος νέος κωδικός είναι ο K1D004NLH και πρόκειται για μονοπολικό διακόπτη 4 θέσεων χωρίς θέση μηδέν.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;