Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Εχω τον τερματικό διακόπτη με κωδικό XC2JC10111. Ποιοι είναι οι τύποι των επιμέρους τμημάτων από τα οποία αποτελείται;

Ο τερματικός XC2JC10111 αποτελείται από τα εξής: σώμα τερματικού ZC2JC1, κεφαλή ZC2JE01 και ωστήριο ZC2JY11.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;