Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Μπορούμε να δώσουμε κάποιο άλλο τερματικό διακόπτη με αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας με αυτό του ZCKJ404;

Ο κωδικός ZCKJ404 αφορά έναν fixed κωδικό σώματος και κεφαλής το οποίο λειτουργεί ως εξής: διαθέτει 2 μπλόκ βοηθητικών επαφών (1Α+1Κ το καθένα) και έχει λειτουργία 2 βημάτων, δηλαδή η κεφαλή ενεργοποιεί διαφορετικό μπλόκ επαφών ανά κατεύθυνση. Μπορούμε να επιτύχουμε ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργίας συνδυάζοντας το σώμα ZC2JC4 και την κεφαλή ZC2JE04.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;