Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια αντιστοιχία σε νέο τύπο έχει ο τύπος φωτοκυττάρου XUBH043134;

Είναι παλιός τύπος και έχει καταργηθεί. Αφορά μόνο τον δέκτη από σύστημα πομπού δέκτη με έξοδο ΡΝΡ για τάση τροφοδοσίας 10-30VDC.Οι αντίστοιχοι νέοι τύποι για το ζευγάρι πομπού-δεκτη (η αντικατάσταση μόνο του δέκτη δεν είναι δυνατή) είναι XUB2APANL2R για τον δέκτη και XUB2AKSNL2T για τον πομπό.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;