Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των τύπων επαγωγικών ανιχνευτών XS7C40PC440 και XS7C40NC440;

Η διαφορά τους είναι στον τύπο της εξόδου. Ο τύπος XS7C40PC440 έχει έξοδο ΡΝΡ και ο τύπος XS7C40NC440 έχει έξοδο ΝΡΝ.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;