Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιον πιεζοστάτη δίνουμε σαν αντίστοιχο για τον τύπο XMJA070;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο XMLA070D2S11.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;