Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο αντίστοιχος καινούργιος κωδικός του παλαιού φωτοκυττάρου με κωδικό XUBA040214;

O αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο XU2M18MB230.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;