Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο αντίστοιχος καινούργιος κωδικός του παλαιού φωτοκυττάρου με κωδικό XUBH02323D;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο XUB1APBNM12.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;