Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιός είναι ο αντίστοιχος νέος κωδικός του παλαιού πιεζοστάτη XMJA300;

O αντίστοιχος νέος κωδικός είναι ο XMLA300D1S11 και πρόκειται για πιεζοστάτη σταθερού διαφορικού με εύρος ρύθμισης άνω ορίου από 20 έως 300 bar , χωρίς ένδειξη ρύθμισης, για υδραυλικά λάδια έως +160C.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;