Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο αντίστοιχος νέος τύπος επαγωγικού ανιχνευτή αναλογικής εξόδου που αντικαθιστά τον παλιό τύπο XSPH08362;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι XS4P18AB120.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;