Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο αντίστοιχος νέος τύπος επαγωγικού ανιχνευτή επιτήρησης ορίου στροφών που αντικαθιστά τον παλιό τύπο XSAV12151;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι o XSAV12801. O ίδιος τύπος αντικαθιστά επίσης τους παλιούς τύπους XSAV12161 και XSAV12171.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;