Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος είναι ο τύπος πιεζοστάτη με αναλογική έξοδο 0-10V για πίεση 0-160 bar;

Ο τύπος του πιεζοστάτη με αυτά τα χαρακτηριστικά με είσοδο 1/4" είναι ο XMLF160D2115.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;