Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος νέος τύπος αντιστοιχεί στον παλιό τύπο επαγωγικού ανιχνευτή XS1M12KP370D;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο XS1M12KP340D.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;