Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος πιεζοστάτης είναι αντίστοιχος του παλαιού τύπου XM2JM004;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος πιεζοστάτη είναι ο XMLA004A2S11.Είναι σταθερού διαφορικού και με περιοχή ρύθμισης 0.4-4 bar.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;