Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Ποιος πιεζοστάτης είναι αντίστοιχος του παλαιού τύπου XMJA020;

Ο αντίστοιχος νέος τύπος είναι ο XMLA020A1S11. Στην πράξη όμως δίνουμε ως αντίστοιχο τον τύπο XMLA020A2S11ο οποίος διαθέτει το επιπλέον χαρακτηριστικό της εμφανούς κλίμακας ρύθμισης.
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;